20.3.2017 | Leikskólarí Árborg auglýsa eftirfarandi stöður lausar til umsóknar

Forsíða » Auglýsingar » Leikskólarí Árborg auglýsa eftirfarandi stöður lausar til umsóknar
image_pdfimage_print


Leikskólarnir: Álfheimar, Árbær, Brimver/Æskukot, Hulduheimar og Jötunheimar auglýsa eftirfarandi stöður lausar til umsóknar

Deildarstjóri
Álfheimar og Jötunheimar auglýsa eftir deildarstjórum í 100% starfshlutfall frá og með 10. ágúst 2017.

Menntun og hæfniskröfur: 

 • Leikskólakennaramenntun
 • góð íslensku kunnátta
 • áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum
 • góðir skipulagshæfileikar
 • jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji
 • góð færni í mannlegum samskiptum
 • sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • færni til að tjá sig í ræðu og riti

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu Árborgar
 • Tekur þátt í gerð skólanámskrár, ársáætlunar, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.
 • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati starfsins á deildinni
 • Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum innan deildarinnar, milli deilda leikskólans og milli leikskólastjóra og deildarinnar.
 • Ber ábyrgð á og stýrir deildarfundum og skipuleggur undirbúningstíma starfsfólks deildarinnar.
 • Hefur umsjón með móttöku, þjálfun og leiðsögn nýrra starfsmanna deildarinnar.
 • Fylgist með að deildin sé búin nauðsynlegum uppeldis- og kennslugögnum í samvinnu við leikskólastjóra.
 • Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og ársáætlun leikskólans á deildinni.
 • Tryggir að sérhvert barn á deildinni fái kennslu, leiðsögn, umönnun og/eða sérkennslu eftir þörfum.
 • Ber ábyrgð á að meðferðaráætlunum sérfræðinga vegna einstakra barna sé framfylgt.
 • Skipuleggur samvinnu við foreldra/forráðamenn barnanna á deildinni s.s. aðlögun, dagleg samskipti og foreldraviðtöl.
 • Ber ábyrgð á að foreldrar/forráðamenn fái upplýsingar um þroska og líðan barnsins og þá starfsemi er fram fer á deildinni og ekki varðar trúnað gagnvart öðrum börnum og foreldrum/forráðamönnum þeirra.
 • Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.
 • Ber ábyrgð á að leitað sé samþykkis foreldra/forráðamanna barns, áður en leitað er aðstoðar annarra sérfræðinga.
 • Skipuleggur samvinnu við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í samráði við leikskólastjóra.
 • Situr starfsmannafundi, deildarstjórafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar starfsemi leikskólans.
 • Sinnir þeim verkefnum er varða uppeldi og menntun barnanna og stjórnun deildarinnar sem yfirmaður felur honum.

Leikskólakennarar
Álfheimar, Árbær, Brimver/Æskukot, Hulduheimar og Jötunheimar auglýsa eftir leikskólakennurum í 100% starfshlutfall frá og með 10. ágúst 2017.

Menntun og færnikröfur:

 • Leikskólakennararéttindi
 • góð íslensku kunnátta
 • áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum
 • góðir skipulagshæfileikar
 • jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji
 • góð færni í mannlegum samskiptum
 • sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • færni til að tjá sig í ræðu og riti

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu Árborgar.
 • Vinnur að uppeldi og menntun barnanna. Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.
 • Tekur þátt í gerð skólanámskrár, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.
 • Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra.
 • Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna.
 • Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.
 • Tekur þátt í samstarfi við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í samráði við deildarstjóra.
 • Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar starfsemi leikskólans.
 • Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna sem yfirmaður felur honum.

Störfin henta jafnt körlum sem konum og launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2017.

Frekari upplýsingar veita:
Jóhanna Þórhallsdóttir leikskólastjóri Álfheima, sími: 480-3242, netfang: johannath@arborg.is

Kristín Eiríksdóttir leikskólastjóri Árbæjar, sími: 480-3252, netfang: kristin@arborg.is

Sigríður Birna Birgisdóttir leikskólastjóri Brimvers/Æskukots, sími: 480-3272/480-3352, netfang: sigridurb@arborg.is

Kristrún Hafliðadóttir leikskólastjóri Hulduheima, sími 480 3282, netfang: kristrunh@arborg.is

Júlíana Tyrfingsdóttir leikskólastjóri Jötunheima, sími 480-6372, netfang:  julianat@arborg.is

Ef ekki fást leikskólakennarar í stöðurnar er öðrum uppeldismenntuðum einstaklingum bent á að sækja um.
Hægt er að kynna sér leikskólastarfið á heimasíðum leikskólanna:

Álfheimar:  http://alfheimar.arborg.is/

Árbær:  http://arbaer.arborg.is/

Brimver/Æskukot:  http://strondin.arborg.is/

Hulduheimar:  http://hulduheimar.arborg.is/   

Jötunheimar:  http://jotunheimar.arborg.is/