Félagsleg ráðgjöf

image_pdfimage_print

Félagsleg ráðgjöf vegna fullorðinna

Markmið félagslegrar ráðgjafar er tvíþætt, annars vegar að veita upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál og hins vegar stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda. Haft er að leiðarljósi að styðja einstaklinga og fjölskyldur til sjálfshjálpar þannig að hver og einn geti notið sín sem best í samfélaginu.

Félagsleg ráðgjöf tekur meðal annars til ráðgjafar á eftirtöldum sviðum:

  • fjárhagsvanda og      fjármála að öðru leyti
  • húsnæðisvanda
  • atvinnuleysis
  • samskipta innan      fjölskyldna, meðal annars sambúðarvanda
  • uppeldismála og      málefna barna og unglinga að öðru leyti
  • hjónaskilnaða og      sambúðarslita
  • áfengis- og      vímuefnavanda
  • skertrar færni og      fötlunar

Ávallt er leitast við að veita ráðgjöfina í samhengi við önnur úrræði ef við á og tengja hana þjónustu annarra aðila eftir því sem hentar.

Félagsleg ráðgjöf er meðal lögbundinna verkefna sveitarfélaga. Allir sem orðnir eru 18 ára og eiga lögheimili í Árborg geta leitað ráðgjafar sér að kostnaðarlausu með því að snúa sér til félagsþjónustu sveitarfélagsins.

Starfsfólk félagsþjónustunnar er bundið þagnarskyldu um málefni einstaklinga sem þangað leita. Undantekningu frá þagnarskyldu má einungis gera samkvæmt lagaboði, svo sem ef barni er hætta búin.