Ráð og nefndir

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í nefndir eftir því sem fyrir er mælt í lögum og samþykkt þessari. Slíkar nefndir teljast fastanefndir bæjarstjórnar. Kjörtímabil fastanefnda er hið sama og bæjarstjórnar, nema annað leiði af lögum eða samþykkt þessari.

Bæjarráð

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn bæjarins og fjármálastjórn að því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falið. Bæjarráð hefur umsjón með stjórnsýslu bæjarins, undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs og bæjarfyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur þau fyrir bæjarstjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér bæjarráð um að ársreikningar bæjarsjóðs séu samdir og þeim ásamt ársreikningum bæjarstofnana lagðir fyrir bæjarstjórn til afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög segja til um.

Bæjarráð gerir tillögur til bæjarstjórnar um afgreiðslu einstakra mála, sem það fær til meðferðar. Bæjarráði er þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sem ekki varða verulega fjárhag bæjarsjóðs eða stofnana hans, enda sé ekki ágreiningur milli bæjarráðsmanna eða við bæjarstjóra um slíka afgreiðslu.

Bæjarráð ákveður skiptingu og ráðstöfun fjár, sem ætlað er til einstakra málaflokka skv. fjárhagsáætlun, s.s. til gatnagerðar, nýbygginga og óvissra útgjalda.

Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan veg.

Bæjarráð kemur saman til fundar vikulega, (aðra hverja viku í júlí og ágúst) á fimmtudögum kl. 8:00 að Austurvegi 2.

Erindi sem leggja á fyrir fundi bæjarráðs, þurfa að berast í síðasta lagi kl. 15:00 næsta fimmtudag fyrir fund.

Bæjarsjóri á sæti í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétti. Einnig hefur bæjarstjóri seturétt í öllum fastanefndum bæjarins með sömu réttindi.

Bæjarritari ritar fundargerðir bæjarráðs.

Aðrir starfsmenn bæjarins sitja fundi bæjarráðs eftir því sem málefni gefa tilefni til.

Fulltrúar til eins árs: 2022 - 2023

Bragi Bjarnason, formaður, D-lista | bragi@arborg.is
Brynhildur Jónsdóttir, varaformaður, D-lista | brynhildurj@arborg.is
Arna Ír Gunnarsdóttir, S-lista | arna@arborg.is

Áheyrnarfulltrúar:
Arnar Freyr Ólafsson, B-lista | arnarfo@arborg.is
Álfheiður Eymarsdóttir, Á-lista | alfheidur.e@arborg.is

Varaáheyrnarfulltrúar:
Ellý Tómasdóttir, B-lista | elly.tomasdottir@arborg.is
Axel Sigurðsson, Á-lista | axel.s@arborg.is

Varamenn:
Aðalfulltrúar og varafulltrúar af sama framboðslista og hinn kjörni bæjarráðsmaður verða varamenn hans í þeirri röð sem þeir skipuðu listann þegar kosið var til bæjarstjórnar.

Fundargerðir

Eigna- og veitunefnd

Aðalmenn 

Varamenn

Fulltrúar ungmennaráðs
Aðalmaður | Arnbjörg Ýr Sigurðardóttir
Varamaður | Freyja Rakel Stefánsdóttir

Áheyrnarfulltrúi

Varaáheyrnarfulltrúi

Fundargerðir
Erindisbréf Eigna- og veitunefndar

Velferðarnefnd

 Aðalmenn

Varamenn

Fulltrúar ungmennaráðs
Aðalmaður | Anna Maria Konieczna
Varamaður | Ásta Dís Ingimarsdóttir

Áheyrnarfulltrúi

Varaáheyrnarfulltrúi

Fundargerðir
Erindisbréf Velferðarnefndar

Menningarnefnd

Aðalmenn

Varamenn

Fulltrúar ungmennaráðs
Aðalmaður | Elín Þórdís Pálsdóttir
Varamaður | Hjördís Katla Jónasdóttir

Áheyrnarfulltrúi

Varaáheyrnarfulltrúi

Fundargerðir
Erindisbréf Menningarnefndar

Fræðslu- og frístundanefnd

Aðalmenn

Varamenn

Fulltrúar ungmennaráðs
Aðalmaður | Ásrún Aldís Hreinsdóttir
Varamaður | Lilja Heiðbjört Valdimarsdóttir

Áheyrnarfulltrúi

Varaáheyrnarfulltrúi

Fundargerðir
Erindisbréf Fræðslu- og frístundanefndar

Skipulagsnefnd

Aðalmenn

Varamenn

Fulltrúar ungmennaráðs
Aðalmaður | Ásdís Eva Magnúsdóttir
Varamaður | Ársæll Árnason

Áheyrnarfulltrúi

Varaáheyrnarfulltrúi

Fundargerðir
Erindisbréf Skipulagsnefndar

Umhverfisnefnd

Aðalmenn

Varamenn

Fulltrúar ungmennaráðs
Aðalmaður | Ársæll Árnason
Varamaður | Hjördís Katla Jónasdóttir

Áheyrnarfulltrúi

Varaáheyrnarfulltrúi

Fundargerðir
Erindisbréf Umhverfisnefndar

Almannavarnaráð

Aðalmenn

Varamenn

Erindisbréf Almannavarnaráðs Árborgar

 

Hverfisráð

 • Eyrarbakki | hverfaradeyrarbakki@arborg.is

  Aðalmenn
  Drífa Pálína Geirsdóttir
  Vigdís Sigurðardóttir
  Guðmundur Ármann Pétursson
  Varamaður
  Esther H. Guðmundsdóttir
  Bæjarfulltrúar
  Klara Öfjörð
  Brynhildur Jónsdóttir

 • Sandvíkurhreppur | hverfaradsandvik@arborg.is
  Aðalmenn 
  Margrét Katrín Erlingsdóttir, formaður
  Páll Sigurðsson
  Anna Valgerður Sigurðardóttir
  María Hauksdóttir
  Oddur Hafsteinsson
  Varamaður
  Jónína Björk Birgisdóttir
  Bæjarfulltrúar
  Arna Ír Gunnarsdóttir
  Kjartan Björnsson
 • Selfoss | hverfaradselfoss@arborg.is

  Aðalmenn
  Kristján Eldjárn Þorgeirsson, formaður
  Sigríður Grétarsdóttir
  Elín María Halldórsdóttir
  Jón Hjörtur Sigurðsson
  Varamenn
  Hörður Vídalín Magnússon
  Böðvar Jens Ragnarsson
  Úlfhildur Stefánsdóttir
  Bæjarfulltrúar
  Helgi Sigurður Haraldsson
  Gunnar Egilsson

 • Stokkseyri | hverfaradstokkseyri@arborg.is

  Aðalmenn
  Guðný Ósk Vilmundardóttir, formaður
  Jónas Höskuldsson
  Hafdís Sigurjónsdóttir
  Svala Norðdal
  Björg Þorkelsdóttir
  Bæjarfulltrúar
  Ari Björn Thorarensen
  Tómas Ellert Tómasson

Samþykktir fyrir hverfisráð Sveitarfélags Árborgar

Öldungaráð Árborgar

Ráðsmenn 2019 - 2022

 • Sigurjón Vidalín Guðmundsson, formaður, S-lista | Bæjarstjórn Árborgar
 • Guðrún Þóranna Jónsdóttir | Félag eldri borgara á Selfossi
 • Jón Gunnar Gíslason | Félag eldri borgara á Eyrarbakka
 • Elfar Guðni Þórðarson | Stokkseyri
 • Arna Ír Gunnarsdóttir, S-lista | Bæjarstjórn Árborgar
 • Brynhildur Jónsdóttir, D-lista | Bæjarstjórn Árborgar
 • Margrét Björk Ólafsdóttir | Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Samþykkt fyrir Öldungaráð

Ungmennaráð Árborgar

 • Anna Maria Konieczna, Vallaskóli
 • Ari Hrafn Elísson, Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri
 • Arnbjörg Ýr Sigurðardóttir, Önnur æskulýðsfélög
 • Ársæll Árnason, Ungmennaþing
 • Ásdís Eva Magnúsdóttir, Frístundahús Árborgar
 • Ásrún Aldís Hreinsdóttir, Ungmennafélag Selfoss
 • Ásta Dís Ingimarsdóttir, Ungmennaþing
 • Bjarni Gunnarsson, Önnur Æskulýðsfélög
 • Elín Þórdís Pálsdóttir, Ungmennafélag Selfoss
 • Freyja Rakel Stefánsdóttir, Sunnulækjarskóli
 • Hjördís Katla Jónasdóttir, Ungmennaþing
 • Lilja Heiðbjört Valdimarsdóttir, Ungmennaþing
 • Þórhildur Lilja Hafsteinsdóttir, Ungmennaþing

Erindisbréf fyrir Ungmennaráð Árborgar

 

 

Eftirtaldar nefndir hafa verið lagðar niður eða sameinaðar öðrum nefndum

 • Atvinnuþróunarnefnd
 • Bókasafnsnefnd
 • Framkvæmda- og veitustjórn
 • Íþrótta- og tómstundanefnd
 • Landbúnaðarnefnd
 • Leikskólanefnd
 • Menningarnefnd
 • Skólanefnd grunnskóla
 • Eldri umhverfisnefnd  

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica