Ráð og nefndir

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í nefndir eftir því sem fyrir er mælt í lögum og samþykkt þessari. Slíkar nefndir teljast fastanefndir bæjarstjórnar. Kjörtímabil fastanefnda er hið sama og bæjarstjórnar, nema annað leiði af lögum eða samþykkt þessari.

Bæjarráð

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn bæjarins og fjármálastjórn að því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falið. Bæjarráð hefur umsjón með stjórnsýslu bæjarins, undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs og bæjarfyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur þau fyrir bæjarstjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér bæjarráð um að ársreikningar bæjarsjóðs séu samdir og þeim ásamt ársreikningum bæjarstofnana lagðir fyrir bæjarstjórn til afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög segja til um.

Bæjarráð gerir tillögur til bæjarstjórnar um afgreiðslu einstakra mála, sem það fær til meðferðar. Bæjarráði er þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sem ekki varða verulega fjárhag bæjarsjóðs eða stofnana hans, enda sé ekki ágreiningur milli bæjarráðsmanna eða við bæjarstjóra um slíka afgreiðslu.

Bæjarráð ákveður skiptingu og ráðstöfun fjár, sem ætlað er til einstakra málaflokka skv. fjárhagsáætlun, s.s. til gatnagerðar, nýbygginga og óvissra útgjalda.

Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan veg.

Bæjarráð kemur saman til fundar vikulega, (aðra hverja viku í júlí og ágúst) á fimmtudögum kl. 8:00 að Austurvegi 2.

Erindi sem leggja á fyrir fundi bæjarráðs, þurfa að berast í síðasta lagi kl. 15:00 næsta fimmtudag fyrir fund.

Bæjarsjóri á sæti í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétti. Einnig hefur bæjarstjóri seturétt í öllum fastanefndum bæjarins með sömu réttindi.

Bæjarritari ritar fundargerðir bæjarráðs.

Aðrir starfsmenn bæjarins sitja fundi bæjarráðs eftir því sem málefni gefa tilefni til.

Fulltrúar til eins árs: 2022 – 2023
Bragi Bjarnason, formaður, D-lista | bragi@arborg.is
Brynhildur Jónsdóttir, varaformaður, D-lista | brynhildurj@arborg.is
Arna Ír Gunnarsdóttir, S-lista | arna@arborg.is

Áheyrnarfulltrúar:
Arnar Freyr Ólafsson, B-lista | arnarfo@arborg.is
Álfheiður Eymarsdóttir, Á-lista | alfheidur.e@arborg.is

Varaáheyrnarfulltrúar:
Ellý Tómasdóttir, B-lista | elly.tomasdottir@arborg.is
Axel Sigurðsson, Á-lista | axel.s@arborg.is

Varamenn:
Aðalfulltrúar og varafulltrúar af sama framboðslista og hinn kjörni bæjarráðsmaður verða varamenn hans í þeirri röð sem þeir skipuðu listann þegar kosið var til bæjarstjórnar.

Fundargerðir

Eigna- og veitunefnd

Aðalmenn 

Fulltrúi ungmennaráðs

Varamenn

 • Brynhildur Jónsdóttir, D-lista | brynhildurj@arborg.is
 • Björg Agnarsdóttir, D-lista
 • Ólafur Ibsen Tómasson, D-lista
 • Matthías Bjarnason, B-lista
 • Arna Ír Gunnarsdóttir, S-lista | arna@arborg.is

Áheyrnarfulltrúi

Varaáheyrnarfulltrúi

 • Axel Sigurðsson, Á-lista

Fundargerðir
Erindisbréf Eigna- og veitunefndar

Félagsmálanefnd

 Aðalmenn

Varamenn

 • Helga Þórey Rúnarsdóttir | helgath@arborg.is
 • Ragna Berg Gunnarsdóttir, D-listi
 • Ari Thorarensen, D-listi | aribjorn@arborg.is
 • Díana Lind Sigurjónsdóttir, B-lista
 • Lieselot Simoen, Á-listi

Áheyrnarfulltrúi

 • Svala Norðdahl, S-listi

Varaáheyrnarfulltrúi

 • Drífa Björt Ólafsdóttir, S-listi

Fundargerðir
Erindisbréf Félagsmálanefndar

Frístunda- og menningarnefnd

Aðalmenn

Fulltrúi ungmennaráðs

Varamenn

 • Viðar Arason, D-lista
 • Esther Óskarsdóttir, D-lista
 • Gísli Rúnar Gíslason, D-lista
 • Matthías Bjarnason, B-lista
 • Herdís Sif Ásmundsdóttir, S-lista

Áheyrnarfulltrúi

 • Ástrós Rut Sigurðardóttir, Á-lista

Varaáheyrnarfulltrúi

 • Ragnheiður Pálsdóttir, Á-lista

Fundargerðir
Erindisbréf Frístunda- og menningarnefndar

Fræðslunefnd

Aðalmenn

 • Brynhildur Jónsdóttir, formaður, D-lista | brynhildurj@arborg.is
 • Þórhildur D. Ingvadóttir, D-lista | thorhildur.i@arborg.is
 • Gísli Rúnar Gíslason, D-lista
 • Díana Lind Sigurjónsdóttir, B-lista
 • María Skúladóttir, S-lista

Varamenn

Áheyrnarfulltrúi

Varaáheyrnarfulltrúi

 • Berglind Björgvinsdóttir, Á-lista

Fundargerðir
Erindisbréf Fræðslunefndar

Skipulags- og bygginganefnd

Aðalmenn

 • Bragi Bjarnason, formaður, D-lista | bragi@arborg.is
 • Ari Thorarensen, D-lista | aribjorn@arborg.is
 • Rebekka Guðmundsdóttir
 • Björgvin Guðni Sigurðsson, S-lista
 • Axel Sigurðsson, Á-lista

Varamenn

Áheyrnarfulltrúi

 • Matthías Bjarnason, B-lista

Varaáheyrnarfulltrúi

 • Guðrún Rakel Svandísardóttir, B-lista 

Fundargerðir
Erindisbréf Skipulags- og bygginganefndar

Umhverfisnefnd

Aðalmenn

 • Bragi Bjarnason, formaður, D-lista | bragi@arborg.is
 • Esther Óskarsdóttir, D-lista
 • Björg Agnarsdóttir, D-lista
 • Guðrún Rakel Svandísardóttir, B-lista
 • Arna Ír Gunnarsdóttir, S-lista | arna@arborg.is

Fulltrúi ungmennaráðs

Varamenn

 • Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, D-lista | thorhildur.i@arborg.is
 • Jóna S. Sigurbjartsdóttir | jona.si@arborg.is
 • Jóhann Jónsson, D-lista
 • Kolbrún Júlía Erlendsdóttir, B-lista
 • Jónas Hallgrímsson, S-lista

Áheyrnarfulltrúi

 • Daníel Leó Ólason, Á-lista

Varaáheyrnarfulltrúi

 • Arnar Þór Skúlason, Á-lista

Fundargerðir
Erindisbréf Umhverfisnefndar

Almannavarnaráð

Aðalmenn

Varamenn

Erindisbréf Almannavarnaráðs Árborgar

Hverfisráð

 • Eyrarbakki | hverfaradeyrarbakki@arborg.is

  Aðalmenn
  Drífa Pálína Geirsdóttir
  Vigdís Sigurðardóttir
  Guðmundur Ármann Pétursson
  Varamaður
  Esther H. Guðmundsdóttir
  Bæjarfulltrúar
  Klara Öfjörð
  Brynhildur Jónsdóttir

 • Sandvíkurhreppur | hverfaradsandvik@arborg.is
  Aðalmenn 
  Margrét Katrín Erlingsdóttir, formaður
  Páll Sigurðsson
  Anna Valgerður Sigurðardóttir
  María Hauksdóttir
  Oddur Hafsteinsson
  Varamaður
  Jónína Björk Birgisdóttir
  Bæjarfulltrúar
  Arna Ír Gunnarsdóttir
  Kjartan Björnsson
 • Selfoss | hverfaradselfoss@arborg.is

  Aðalmenn
  Kristján Eldjárn Þorgeirsson, formaður
  Sigríður Grétarsdóttir
  Elín María Halldórsdóttir
  Jón Hjörtur Sigurðsson
  Varamenn
  Hörður Vídalín Magnússon
  Böðvar Jens Ragnarsson
  Úlfhildur Stefánsdóttir
  Bæjarfulltrúar
  Helgi Sigurður Haraldsson
  Gunnar Egilsson

 • Stokkseyri | hverfaradstokkseyri@arborg.is

  Aðalmenn
  Guðný Ósk Vilmundardóttir, formaður
  Jónas Höskuldsson
  Hafdís Sigurjónsdóttir
  Svala Norðdal
  Björg Þorkelsdóttir
  Bæjarfulltrúar
  Ari Björn Thorarensen
  Tómas Ellert Tómasson

Samþykktir fyrir hverfisráð Sveitarfélags Árborgar

Öldungaráð Árborgar

Ráðsmenn 2019 - 2022

 • Sigurjón Vidalín Guðmundsson, formaður, S-lista | Bæjarstjórn Árborgar
 • Guðrún Þóranna Jónsdóttir | Félag eldri borgara á Selfossi
 • Jón Gunnar Gíslason | Félag eldri borgara á Eyrarbakka
 • Elfar Guðni Þórðarson | Stokkseyri
 • Arna Ír Gunnarsdóttir, S-lista | Bæjarstjórn Árborgar
 • Brynhildur Jónsdóttir, D-lista | Bæjarstjórn Árborgar
 • Margrét Björk Ólafsdóttir | Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Samþykkt fyrir Öldungaráð

Ungmennaráð Árborgar

 • Agnes Ósk Ægisdóttir (Sunnulækjarskóli)
 • Ásrún Aldís Hreinsdóttir (Vallaskóli)
 • Egill Hermannsson(Ungmennaþing)
 • Elín Þórdís Pálsdóttir (Félagsmiðstöðin Zelsiuz)
 • Emelía Sól Guðmundsdóttir (Ungmennafélag Selfoss)
 • Helena Freyja Segler (ungmennaþing)
 • Heimir Ingi Róbertsson (ungmennaþing)
 • Ísabella Rán Bjarnadóttir (Ungmennaþing)
 • Jakub Oskar Tomczyk (Önnur æskulýðsfélög)
 • Kristín Ósk Guðmundsdóttir (ungmennaþing)
 • Ólafía Ósk Svanbergsdóttir (ungmennaþing)
 • Elín Karlsdótt (BES)
 • Sindri Snær Bjarnason (Önnur æskulýðsfélög)

Eftirtaldar nefndir hafa verið lagðar niður eða sameinaðar öðrum nefndum

 • Atvinnuþróunarnefnd
 • Bókasafnsnefnd
 • Framkvæmda- og veitustjórn
 • Íþrótta- og tómstundanefnd
 • Landbúnaðarnefnd
 • Leikskólanefnd
 • Menningarnefnd
 • Skólanefnd grunnskóla
 • Eldri umhverfisnefnd 

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica