Bæjarstjórnarfundur - útsending

Smellið hér til að horfa á útsendinguna


Ráð og nefndir

Bæjarstjórn kýs fulltrúa í nefndir eftir því sem fyrir er mælt í lögum og samþykkt þessari. Slíkar nefndir teljast fastanefndir bæjarstjórnar. Kjörtímabil fastanefnda er hið sama og bæjarstjórnar, nema annað leiði af lögum eða samþykkt þessari.

Bæjarráð

Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn bæjarins og fjármálastjórn að því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falið. Bæjarráð hefur umsjón með stjórnsýslu bæjarins, undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs og bæjarfyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur þau fyrir bæjarstjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Þá sér bæjarráð um að ársreikningar bæjarsjóðs séu samdir og þeim ásamt ársreikningum bæjarstofnana lagðir fyrir bæjarstjórn til afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög segja til um.

Bæjarráð gerir tillögur til bæjarstjórnar um afgreiðslu einstakra mála, sem það fær til meðferðar. Bæjarráði er þó heimil fullnaðarafgreiðsla mála, sem ekki varða verulega fjárhag bæjarsjóðs eða stofnana hans, enda sé ekki ágreiningur milli bæjarráðsmanna eða við bæjarstjóra um slíka afgreiðslu.

Bæjarráð ákveður skiptingu og ráðstöfun fjár, sem ætlað er til einstakra málaflokka skv. fjárhagsáætlun, s.s. til gatnagerðar, nýbygginga og óvissra útgjalda.

Þá getur bæjarstjórn falið bæjarráði fullnaðarafgreiðslu mála nema lög mæli á annan veg.

Bæjarráð kemur saman til fundar vikulega, (aðra hverja viku í júlí og ágúst) á fimmtudögum kl. 8:00 að Austurvegi 2.

Erindi sem leggja á fyrir fundi bæjarráðs, þurfa að berast í síðasta lagi kl. 15:00 næsta fimmtudag fyrir fund.

Bæjarsjóri á sæti í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétti. Einnig hefur bæjarstjóri seturétt í öllum fastanefndum bæjarins með sömu réttindi.

Bæjarritari ritar fundargerðir bæjarráðs.

Aðrir starfsmenn bæjarins sitja fundi bæjarráðs eftir því sem málefni gefa tilefni til.

Fulltrúar til eins árs: 2022 - 2023

Bragi Bjarnason, formaður, D-lista | bragi@arborg.is
Brynhildur Jónsdóttir, varaformaður, D-lista | brynhildurj@arborg.is
Álfheiður Eymarsdóttir, Á-lista | alfheidur.e@arborg.is

Áheyrnarfulltrúar:
Arnar Freyr Ólafsson, B-lista | arnarfo@arborg.is
Arna Ír Gunnarsdóttir, S-lista | arna@arborg.is

Varaáheyrnarfulltrúar:
Ellý Tómasdóttir, B-lista | elly.tomasdottir@arborg.is
Sigurjón Vídalín Guðmundsson | sigurjon.vidalin@arborg.is

Varamenn:
Aðalfulltrúar og varafulltrúar af sama framboðslista og hinn kjörni bæjarráðsmaður verða varamenn hans í þeirri röð sem þeir skipuðu listann þegar kosið var til bæjarstjórnar.

Fundargerðir

Eigna- og veitunefnd

Aðalmenn 

Varamenn

Fulltrúar ungmennaráðs
Aðalmaður | Arnbjörg Ýr Sigurðardóttir
Varamaður | Freyja Rakel Stefánsdóttir

Áheyrnarfulltrúi

Varaáheyrnarfulltrúi

Fundargerðir
Erindisbréf Eigna- og veitunefndar

Velferðarnefnd

 Aðalmenn

Varamenn

Fulltrúar ungmennaráðs
Aðalmaður | Anna Maria Konieczna
Varamaður | Ásta Dís Ingimarsdóttir

Áheyrnarfulltrúi

Varaáheyrnarfulltrúi

Fundargerðir
Erindisbréf Velferðarnefndar

Menningarnefnd

Aðalmenn

Varamenn

Fulltrúar ungmennaráðs
Aðalmaður | Elín Þórdís Pálsdóttir
Varamaður | Hjördís Katla Jónasdóttir

Áheyrnarfulltrúi

Varaáheyrnarfulltrúi

Fundargerðir
Erindisbréf Menningarnefndar

Fræðslu- og frístundanefnd

Aðalmenn

Varamenn

Fulltrúar ungmennaráðs
Aðalmaður | Ásrún Aldís Hreinsdóttir
Varamaður | Lilja Heiðbjört Valdimarsdóttir

Áheyrnarfulltrúi

Varaáheyrnarfulltrúi

Fundargerðir
Erindisbréf Fræðslu- og frístundanefndar

Skipulagsnefnd

Aðalmenn

Varamenn

Fulltrúar ungmennaráðs
Aðalmaður | Ásdís Eva Magnúsdóttir
Varamaður | Ársæll Árnason

Áheyrnarfulltrúi

Varaáheyrnarfulltrúi

Fundargerðir
Erindisbréf Skipulagsnefndar

Umhverfisnefnd

Aðalmenn

Varamenn

Fulltrúar ungmennaráðs
Aðalmaður | Ársæll Árnason
Varamaður | Hjördís Katla Jónasdóttir

Áheyrnarfulltrúi

Varaáheyrnarfulltrúi

Fundargerðir
Erindisbréf Umhverfisnefndar

Almannavarnaráð

Aðalmenn

Varamenn

Erindisbréf Almannavarnaráðs Árborgar

Öldungaráð Árborgar 2022 - 2026

Ráðsmenn 2019 - 2022

 • Bragi Bjarnason, formaður, D-lista | Bæjarstjórn Árborgar
 • Örn Grétarsson | Félag eldri borgara á Selfossi
 • Jón Gunnar Gíslason | Félag eldri borgara á Eyrarbakka
 • Ragnhildur Jónsdóttir | Stokkseyri
 • Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, D-lista | Bæjarstjórn Árborgar
 • Ellý Tómasdóttir, B-lista | Bæjarstjórn Árborgar
 • Margrét Björk Ólafsdóttir | Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Samþykkt fyrir Öldungaráð

Ungmennaráð Árborgar

 • Anna Maria Konieczna, Vallaskóli
 • Ari Hrafn Elísson, Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri
 • Arnbjörg Ýr Sigurðardóttir, Önnur æskulýðsfélög
 • Ársæll Árnason, Ungmennaþing
 • Ásdís Eva Magnúsdóttir, Frístundahús Árborgar
 • Ásrún Aldís Hreinsdóttir, Ungmennafélag Selfoss
 • Ásta Dís Ingimarsdóttir, Ungmennaþing
 • Bjarni Gunnarsson, Önnur Æskulýðsfélög
 • Elín Þórdís Pálsdóttir, Ungmennafélag Selfoss
 • Freyja Rakel Stefánsdóttir, Sunnulækjarskóli
 • Hjördís Katla Jónasdóttir, Ungmennaþing
 • Lilja Heiðbjört Valdimarsdóttir, Ungmennaþing
 • Þórhildur Lilja Hafsteinsdóttir, Ungmennaþing

Erindisbréf fyrir Ungmennaráð Árborgar

Eftirtaldar nefndir hafa verið lagðar niður eða sameinaðar öðrum nefndum

 • Atvinnuþróunarnefnd
 • Bókasafnsnefnd
 • Framkvæmda- og veitustjórn
 • Íþrótta- og tómstundanefnd
 • Landbúnaðarnefnd
 • Leikskólanefnd
 • Menningarnefnd
 • Skólanefnd grunnskóla
 • Eldri umhverfisnefnd

Þetta vefsvæði byggir á Eplica