Athugið

Kórónaveiran COVID-19 upplýsingasíða


Jafnlaunavottun

Sveitarfélagið Árborg hefur innleitt jafnlaunakerfi í samræmi við kröfur staðalsins ÍST 85:2012

JAFNLAUNAMERKI

Sveitarfélagið Árborg hefur hlotið jafnlaunavottun sem er staðfesting á því að jafnlaunakerfi sveitarfélagsins samræmist kröfum jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012. Meginmarkmið jafnlaunavottunar er að vinna gegn kynbundnum launamun og stuðla að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. 

Með innleiðingu jafnlaunastaðals hefur sveitarfélagið komið sér upp stjórnunarkerfi sem tryggir að málsmeðferð og ákvarðanir í launamálum byggist á málefnalegum sjónarmiðum og feli ekki í sér kynbundna mismunun. Jafnlaunavottun er stöðugt umbótaferli hjá sveitarfélaginu. 

Megináherslur í jafnlaunamálum

Jöfn laun og kjör fyrir jafnverðmælt störf

Sveitarfélagið Árborg greiðir starfsfólki jöfn laun og það nýtur sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Til að styðja jafnlaunastefnuna fer sveitarfélagið eftir íslenska staðlinum ÍST 85:2012 um jafnlaunakerfi. Samkvæmt staðlinum skulu launaviðmið vera fyrirfram ákveðin og fela ekki í sér beina eða óbeina mismunum. Allar ákvarðanir sem hafa áhrif á kjör skulu byggjast á málefnalegum forsendum, óháð kyni. Með reglulegum innri og ytri mælingum, ásamt launageiningu er lagt mat á framfylgni jafnlaunastefnunnar.    

Ráðningar, starfsþróun og símenntun án kerfisbundinnar mismununar

Sveitarfélagið Árborg kappkostar að ráðningar, starfsþróun og símenntun feli ekki í sér kerfisbundna mismunun vegna kyns, aldurs eða þjóðernis. Markvisst skal leita leiða til að jafna kynjahlutfall í öllum starfsgreinum. Að öllu jöfnu skuli ráðningar stuðla að jafnara kynjahlutfalli. Nýta skal starfsþróun og símenntun til aukins jafnréttis kynja á vinnustað. Þá beitir sveitarfélagið sér fyrir reglulegri fræðslu um jafnréttismál fyrir starfsmenn og stjórnendur þess. 

Samræming vinnu og einkalífs

Starfsfólki sveitarfélagsins er gert kleift að samræma skyldur sínar gagnvart vinnu og einkalífi með sveigjanlegum vinnutíma eða annarri vinnuhagræðingu, eftir því sem við verður komið vegna eðlis starfsemi sveitarfélagsins og þörf er á. 

Einelti, áreitni og ofbeldi

Sveitarfélagið Árborg er vinnustaður þar sem einelti, kynferðislegt áreiti, áreitni eða ofbeldi er ekki liðið.   Vakin er athygli á heilsuverndarteymi sveitarfélagsins og stefnu gegn einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum,  ásamt sérstökum verklagsreglum. 


Jafnréttisáætlun í heild sinni, 2019-2022

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica