Athugið

Bæjarstjórnarfundur í beinni útsendingu


15. desember 2023

Deiliskipulagsbreyting | Austurvegur 11 og Tryggvagata 6 (8), Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er auglýst eftirfarandi deiliskipulagsbreyting.

Bæjarstjórn Árborgar samþykkti á fundi sínum 13. desember 2023, tillögu að breytingu á gildandi deiliskipulagi „Austurvegur til Ölfussár, milli Sigtúns og Fagurgerðirs frá árinu 1989“.

Breytingin tekur til verslunar- og þjónustulóðanna að Austurvegi 11 og Tryggvagötu 6 á Selfossi. Markmið breytingarinnar er að heimila uppbyggingu í samræmi við stefnur og ákvæði sem sett eru fram í nýju Aðalskipulagi Árborgar 2020 - 2036.

Austurvegur 11 (1132 m2) er þegar byggð lóð. Þar stendur hús á einni hæð sem er nýtt undir verslunarstarfsemi. Núverandi nýtingarhlutfall lóðar er 0,6. Tryggvagata 8 (486 m2) er óbyggð lóð og með breytingunni er byggingarreitur lóðar felldur út. Heimilt verður að hafa bílastæði innan lóðar og er gert ráð fyrir aðkomu um lóð Austurvegar 11.

Breyting á gildandi deiliskipulagi fellst í að nýtingarhlutfall á lóðinni Austurvegur 11, er aukið úr 0,6, í 2,0 ofanjarðar og 1,0 neðanjarðar, sem er í samræmi við ákvæði um miðsvæði (M4), í gildandi Aðalskipulagi Árborgar 2020-2036. Tryggvagata 6, breytist og verður Tryggvagata 8, og mun þjóna Austurvegi 11, sem bílastæðalóð. Heimilt verður byggja á Austurvegi 11, allt að 4 hæða hús, auk bílakjallara.

Ofangreind skipulagstillaga liggur frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa að Austurvegi 67, Selfossi.

Deiliskipulagstillagan er auglýst með athugasemdafresti frá 20. desember, til og með 31. janúar 2024

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 31. janúar 2024.

Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu skipulagsfulltrúa að Austurvegi 67, 800 Selfossi, eða netfangið skipulag@arborg.is.

Í samræmi við 52. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er ákvörðun stjórnvalds kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku skipulags í B-deild Stjórnartíðinda.

Virðingarfyllst,
Rúnar Guðmundsson, skipulagsfulltrúi


Þetta vefsvæði byggir á Eplica