Athugið

Bæjarstjórnarfundur í beinni útsendingu


15. desember 2023

Deiliskipulagstillaga | Eyravegur 42 - 44

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýst eftirfarandi deiliskipulagstillaga.

Bæjarstjórn Árborgar samþykkti á fundi sínum 29. nóvember 2023, tillögu að deiliskipulagi verslunar- og þjónustu, auk íbúðarsvæðis á lóðunum Eyravegur 42 - 44 á Selfossi. 

Tillagan tekur til breytinga á núverandi notkun lóðanna 42 og 44 við Eyraveg. 

Lóðirnar hafa í áranna rás verið nýttar undir starfsemi byggingarvöruverslunar. Í tillögunni er gert ráð fyrir að verslunarstarfsemi verði á lóð 42, og hluti núverandi bygginga verði rifinn og fjarlægður. Á lóð 44 er gert ráð fyrir að rísi á tveimur reitum F1 og F2 íbúðarhúsnæði á 3-5 hæðum. Gert er ráð fyrir að á lóðinni verði rými fyrir allt að 65-75 íbúðir, með nýtingarhlutfall upp á 1,1. 

Tillagan gerir ráð fyrir að heimilt verði að byggja bílakjallara. Þá er gert ráð fyrir að lóðirnar 44 og 44a á Eyravegi verði sameinaðar í eina lóð. Svæðið er skilgreint í aðalskipulagi Árborgar 2020 - 2036 sem miðsvæði, en er jafnframt skilgreint sem þróunarsvæði, þar sem skuli vera blanda af verslunar-, þjónustu- og íbúðarsvæði.

Ofangreind skipulagstillaga liggur frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa að Austurvegi 67, Selfossi. 

Deiliskipulagstillagan er auglýst með athugasemdafresti frá 20. desember, til og með 31. janúar 2024

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar, og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 31. janúar 2024.

Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu skipulagsfulltrúa að Austurvegi 67, 800 Selfossi, eða netfangið skipulag@arborg.is.

Í samræmi við 52. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er ákvörðun stjórnvalds kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku skipulags í B-deild Stjórnartíðinda.

Virðingarfyllst,
Rúnar Guðmundsson, skipulagsfulltrúi


Þetta vefsvæði byggir á Eplica